A man complains sadly to a psychologist: “Nobody seems to like me.“

The psychologist responds: “What do you think could be the reason for that?“

The man looks at him: “So is it my task or yours to find that out you moron!“

S*x kya hai;
S*x ek kala hai, Jo kare uska bhala
hai
S*x ek bhavna hai, jisko pura kurne
ki sabki kaamna hai
S*x do atmaon kaa milan hai, sadiyo
se jiska chalan hai
S*x maja hai, Jo na kare uska jeevan
ek saza hai
S*x bhakti hai, jisme subki mukti hai
S*x ek jaap hai, jisko na jupna
mahapaap hai
S*x amrut hai, poora jeevan jisse
trupt hai – Dirty S*x

Page 3 of 460« First...234...2040...Last »