लड़का :- तुम लड़किया लव मैरिज क्यों करती हो..?

लड़की :- अनजान नमूना मिलने से अच्छा है,

जाना पहचाना कमीना मिल जाये..!

लड़की :- तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो..?

लड़का :- एनाकोंडा मिलने से अच्छा है

की पहले से पाली हुई नागिन मिले..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *